คำถามที่พบบ่อย
เป็นผู้จัดทำแพ็กเกจทัวร์เองหรือส่งต่อให้กับบริษัททัวร์อื่น?
ดีว่าทราเวลดอทคอม มีทั้งจัดแพ็กเกจ และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Consortium) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
การจองทัวร์ออนไลน์กับเรา ดีอย่างไร ?

- สะดวก รวดเร็ว ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- สามารถเลือกวันที่เดินทาง และราคาได้

- สามารถอ่านโปรแกรมเดินทาง และเงื่อนไขได้ หรือจะดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านภายหลัง

- สามารถสำรองที่นั่งให้ได้ทันที

- สามารถระบุจำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่, เด็กมีเตียง และไม่มีเตียง, INF เด็กต่ำกว่าอายุ 2 ขวบ, พักเดี่ยว เป็นต้น

- สามารถระบุเรื่องของอาหาร เช่น มังสวิรัต และอิสลาม

- สามารถออกใบยืนยันการจอง / ใบแจ้งค่าบริการ ให้ได้ทันที


สามารถจองทัวร์ออนไลน์ได้อย่างไร ?
สามารถอ่านวิธีการจองทัวร์ออนไลน์ได้ที่ จองทัวร์และชำระเงิน
จะทราบว่าจองทัวร์สำเร็จ และได้รับที่นั่งเรียบร้อยได้อย่างไร ?
เมื่อแจ้งชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือไม่ ?
กรุณาแจ้งชำระสลิปโอนเงินที่ชำระค่าทัวร์ทันที เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง และการดำเนินการที่รวดเร็ว
ซื้อทัวร์กับดีว่าทราเวลดอทคอม มั่นใจได้แค่ไหน? จะได้เดินทางตามใบนัดหมายหรือเปล่า?
บริษัท ดีว่าทราเวลดอทคอม จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07318 ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
สามารถนำกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องบินได้จำนวน และน้ำหนักเท่าไหร่ ?
ขึ้นอยู่กับจำนวน และเกณฑ์น้ำหนักของสายการบินนั้นๆ (กรุณาตรวจสอบโปรแกรมเดินทาง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
จำนวนวงเงินค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางเท่าไหร่ ?
จำนวนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ค่าอาหาร ที่พัก ค่ารถ ค่าบริการต่างๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่ ?

กรณีที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ : ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ!

กรณีที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์ : จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ค่าอาหารที่สั่งทำเพิ่ม ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ


ต้องเสียค่าทิปมัคคุเทศก์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ เท่าไหร่ ?
ขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านเดินทาง (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดตามที่ระบุในโปรแกรมเดินทาง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
ขอใบเสร็จที่ถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างไร ?
แจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยจะต้องเสียค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการจองทัวร์ได้อย่างไร ?

กรุณาแจ้งยกเลิกการจองภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ทำการจอง บางโปรแกรมยกเลิกไม่ได้โดยมีเงื่อนไขระบุในใบจองแต่ละโปรแกรม
- กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายในเวลาที่กำหนด : จะคืนเงินมัดจำทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เดินทาง)

- กรณีแจ้งยกเลิกการจองช้ากว่ากำหนด : จะถูกหักค่ามัดจำ (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เดินทาง)


ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง (ไม่ว่ากรณีใดๆ) ?
บริษัทฯ ไม่สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หรือออกจากประเทศไทยได้
ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องขอคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นได้ รวมทั้งการขอคืนค่าตั๋วเครื่องบิน หรือเลื่อนวันเดินทางในตั๋วเครื่องบินด้วย

กรณีที่ยกเลิกการจองตั๋วเครื่องบิน ?
เงื่อนไขในการยกเลิกบัตรโดยสาร เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ
ระยะเวลาในการดำเนินการคืนเงิน ?
คืนเงินทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ใช้เวลา 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ยื่นเรื่องขอคืนเงิน

ทัวร์เกาหลีใต้ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์จีน | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์พม่า | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ฟิลิปปินส์ | ทัวร์โมรอคโค | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์แอนตาร์กติกา | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แอฟริกาใต้ | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ยุโรปตะวันออก | ทัวร์ยุโรปตะวันตก | ทัวร์กรีซ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์ลาว | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์อิหร่าน | ทัวร์เกาหลีเหนือ | ทัวร์เนปาล | ทัวร์โอมาน | ทัวร์ปากีสถาน | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์เคนย่า | ทัวร์คาซัคสถาน | ทัวร์อุซเบกิสถาน | ทัวร์เอธิโอเปีย | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์สเปน | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เยอรมนี | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์ไอซ์แลนด์ | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์ฟินแลนด์ | ทัวร์เชค | ทัวร์บัลแกเรีย | ทัวร์โรมาเนีย | ทัวร์จอร์เจีย | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์ลักเซมเบิร์ก | ทัวร์เบลเยี่ยม | ทัวร์เนเธอร์แลนด์ | ทัวร์โปรตุเกส | ทัวร์ไอร์แลนด์ | ทัวร์ออสเตรีย | ทัวร์ลิกเตนสไตน์ | ทัวร์บาวาเรีย | ทัวร์ยูเครน | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สกอตแลนด์ | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์ล่องเรือสำราญ |

ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ยอดนิยมเป็นอันดับ 1 ของการท่องเที่ยว ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ยอดนิยมเป็นอันดับ 1 ของการท่องเที่ยว


ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ยอดนิยมเป็นอันดับ 1 ของการท่องเที่ยว ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ยอดนิยมเป็นอันดับ 1 ของการท่องเที่ยว

ช่องทางติดต่อ

บริษัท ดีว่าทราเวล ดอท คอม จำกัด

ที่อยู่ : 131/13 นลินแกรนด์อเวนิว ถ.กาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลบริษัท  https://goo.gl/JH9cXR 

Tel
02-107-1333,090 - 807-7720 , 090 - 807-7730

 ถ่ายรูปโปรแกรมทัวร์คลิกสอบถามทางไลน์@dwatravel


เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์10.00 - 17.00 น.

 

02-107-1333

dwatravel02@gmail.comScroll To Top